Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr XXIX/310/2018
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 27 marca 2018


w sprawie zatwierdzenia raportu z wykonania „Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2017 r. na terenie gminy Pakość”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.[1]) i art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r. poz. 783 z późn. zm.[2])


uchwala się, co następuje:
                                  
§ 1. Zatwierdzić raport z wykonania „Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2017 r. na terenie gminy Pakość”, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.
 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości
Jerzy Joachimiak

 
Załącznik (96kB) pdf
 
[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r., poz. 2232 oraz z 2018r. poz.130
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r., poz.1458 i  2439
 
 
UZASADNIENIE  
do uchwały nr XXIX/310/2018
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 28 marca  2018 r.
 
w sprawie zatwierdzenia raportu z wykonania „Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na  2017 r. na terenie gminy Pakość”.
 
Zgodnie z art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn.zm.1) do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.
Zgodnie z art.11 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r. poz. 783 z późn. zm.2) organ wykonawczy gminy sporządza raport z wykonania w danym roku Gminnego Programu i efektów ich realizacji, który przedkłada radzie gminy, w terminie do dnia 31 marca roku następnego po roku, którego dotyczy raport.

Opublikował: Jacek Malinowski (5 kwietnia 2018, 13:17:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 43

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij