Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr XXIX/313/2018
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 27 marca 2018


w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.1)) oraz art. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 z późn. zm.2))


uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych następujące drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom:

Lp.
Nazwa drogi
Położenie
1.
Dziarnowo - Kościelec przy lesiedz. nr 12/7 Obr. Dziarnowo
2.
Dziarnowo - Kościelec na poladz. nr 12/9 Obr. Dziarnowo
3.
Dziarnowo – Inowrocław na poladz. nr 48/2 Obr. Dziarnowo
4.
Kościelec - Stara Notećdz. nr 209, 249, 248 Obr. Kościelec
5.
Jankowo przedmieściedz. nr 43/16 Obr. Jankowo

2. Przebieg dróg gminnych, określonych w ust. 1, wskazany został na podkładach mapowych stanowiących stanowionych załączniki graficzne nr 1, 2, 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Joachimiak

Załączniki (1520kB) pdf

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r., poz. 2232 oraz z 2018 r., poz. 130.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 12, 138, 159 i 317.UZASADNIENIE
do uchwały nr XXIX/313/2018
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 z późn. zm.) do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych.
Drogi wymienione w § 1 ust. 1. niniejszej uchwały, a których przebieg wskazano w załącznikach
nr 1, 2, 3, stanowią drogi i spełniają wymogi określone w przywołanym powyżej przepisie prawa, tj.:
- mają znaczenie lokalne,
- stanowią uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom,
- nie są zaliczone do innych kategorii dróg publicznych.

Przedmiotowe drogi stanowią własność Gminy Pakość. Ponadto w ciągu dróg usytuowanych w Dziarnowie i Kościelcu znajdują się przejazdy kolejowo-drogowe.
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Pakości w sprawie zaliczenia dróg zlokalizowanych w m. Kościelec i m. Dziarnowo, gm. Pakość do kategorii dróg gminnych jest niezbędne w celu pozostawienia przejazdów kolejowo- drogowych w kat. „D” jako przejazdów użytku publicznego ogólnodostępnego dla wszystkich mieszkańców i zapewnienia dojazdu do nieruchomości lokalnej społeczności, co należy do zadań własnych gminy zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Ponadto, z uwagi na dynamiczny rozwój urbanistyczny miejscowości Jankowo, na obszarze której zlokalizowana jest droga (załącznik nr 3), uzasadnionym jest podjęcie uchwały o zaliczeniu przedmiotowej drogi do kategorii dróg gminnych w celu uporządkowania sieci drogowej oraz ujednolicenia utrzymania i zarządzania drogami na terenie gminy Pakość.
W dniu 21 grudnia 2017 r. Gmina Pakość wystąpiła do Zarządu Powiatu Inowrocławskiego o wyrażenie opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych, dróg objętych uchwałą. Zarząd Powiatu nie zajął stanowiska w terminie 21 dni od daty otrzymania wniosku, w związku z powyższym uznaje się, zgodnie z art. 7a ust. 2 ustawy o drogach publicznych, że propozycja została zaakceptowana bez uwag.

Opublikował: Jacek Malinowski (4 kwietnia 2018, 09:08:35)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (4 kwietnia 2018, 09:09:24)
Zmieniono: Publikacja załączników graficznych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 73

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij