Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr XXVIII/304/2018
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 6 lutego 2018


w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pakości na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.[1]) oraz § 5 ust. 1 Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pakości, stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Gminy, przyjętego uchwałą nr IV/25/2003 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pakość (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2003 r. Nr 59, poz. 972 z późn. zm.[2])


uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdzić plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pakości na 2018 rok, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pakości.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Joachimiak

 
Załącznik (98kB) pdf

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz. U. z 2017 r. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130.  
[2] Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2003r. Nr 59, poz. 974, z 2006r. Nr 120, poz. 1755 oraz z 2008r. Nr 145, poz. 2225.  
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE  
do uchwały nr XXVIII/304/2018
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 6 lutego 2018 r.
 
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pakości na 2018 rok  
           
Komisja Rewizyjna jest organem Rady Miejskiej powołanym do przeprowadzania kontroli działalności burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy.
Zgodnie z § 5 ust. 1 Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pakości, stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Gminy, przyjętego uchwałą nr IV/25/03 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pakość (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2003 r. Nr 59, poz. 972 z późn. zm.), Komisja Rewizyjna pracuje wg planu pracy, który przedstawia Radzie do akceptacji na początku każdego roku kalendarzowego.
W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Joachimiak


Opublikował: Jacek Malinowski (13 lutego 2018, 15:15:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 59

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij