Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr XXVIII/302/2018
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 6 lutego 2018


w sprawie wyrażenia zgody na powiększenie lokali mieszkalnych za wynagrodzeniem oraz na zmianę udziałów w nieruchomości wspólnej w budynku położonym przy ul. Fabrycznej 2 w Pakości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.[1]) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 r. poz. 121, z późn. zm.[2])


uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Wyraża się zgodę na powiększenie lokali mieszkalnych, dla których prowadzone są księgi wieczyste nr BY1I/00032401/8 i nr BY1I/00032565/5 o powierzchnię 11,50 m2, stanowiącą część korytarza, za odpowiednim wynagrodzeniem w celu utworzenia jednego lokalu mieszkalnego oraz na zmianę udziałów w nieruchomości wspólnej w budynku, położonym przy ul. Fabrycznej 2 w Pakości,  na działce geodezyjnie oznaczonej nr 3/2, o powierzchni 1520 m2, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1I/00023257/7.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Joachimiak


[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.  z 2017r. poz. 2232 oraz z 2018r. poz.130
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 50
 
   
 
UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXVIII/302/2018
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 6 lutego 2018r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na powiększenie lokali mieszkalnych za wynagrodzeniem oraz na zmianę udziałów w nieruchomości wspólnej w budynku położonym przy ul. Fabrycznej 2 w Pakości
 
Z uwagi na wniosek właściciela lokali mieszkalnych, dla których prowadzone są księgi wieczyste nr BY1I/00032401/8 i nr BY1I/00032565/5, położonych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Fabrycznej 2 w Pakości, dotyczący chęci nabycia przyległej do lokali części korytarza o powierzchni 11,50 m2, stanowiącej nieruchomość wspólną budynku, zasadnym jest wyrażenie zgody na powiększenie lokali za odpowiednim wynagrodzeniem o wnioskowaną powierzchnię korytarza, w celu połączenia dwóch lokali i utworzenia jednego lokalu mieszkalnego oraz na zmianę udziałów poszczególnych właścicieli w nieruchomości wspólnej omawianego budynku. Budynek położony przy ul. Fabrycznej 2 w Pakości stanowi Wspólnotę Mieszkaniową, w której Gmina Pakość posiada 5 lokali mieszkalnych.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r.  poz. 1875, z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących między innymi określania zasad  zbycia nieruchomości gruntowych, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Do czasu określenia zasad Burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy.
Powołując się na przepis art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.), nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem, dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji.
Ponadto zachowując przepisy art. 37 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.), przedmiotem zbycia jest udział w nieruchomości, a zbycie następuje na rzecz innych współwłaścicieli nieruchomości.

Opublikował: Jacek Malinowski (13 lutego 2018, 14:17:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 62

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij