Strona główna  >  Uchwały  >  2017

Uchwała nr XXVII/283/2017
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 28 grudnia 2017


w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Jubileuszu 390 - lecia Kalwarii Pakoskiej w Gminie Pakość

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust.2 pkt 2 w związku z art.7 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.[1])


uchwala się, co następuje:
 
§ 1. W związku z przypadającym w 2018 r. jubileuszem 390 – lecia powstania Kalwarii Pakoskiej, w uznaniu jej historyczno - religijnego znaczenia dla Pakości i jej mieszkańców, ustanawia się rok 2018 Rokiem Jubileuszu 390 - lecia Kalwarii Pakoskiej w Gminie Pakość.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości  
Jerzy Joachimiak

 
[1] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2017 r., poz. 2232.  
 
   
 
UZASADNIENIE  
do uchwały Nr XXVII/283/2017
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 28 grudnia 2017 r.
 
w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Jubileuszu 390 - lecia Kalwarii Pakoskiej w Gminie Pakość
 
Kalwaria Pakoska stanowi obok Kalwarii Wejherowskiej oraz Kalwarii Zebrzydowskiej unikatowy w skali kraju przykład barokowej architektury sakralnej i jest wyrazem bogatego dziedzictwa kulturalno – religijnego Pakości oraz całego regionu Kujaw i Pałuk. Kalwaria składa się z 25 kaplic pasyjnych (w tym kościoła Ukrzyżowania), które wraz z klasztorem franciszkanów pw. Św. Bonawentury stanowią 26 stacji Drogi Krzyżowej. Od pierwszej połowy XVII wieku opiekę nad Kalwarią sprawuje Zakon Braci Mniejszych Franciszkanów. Kalwaria Pakoska była świadkiem wielu istotnych wydarzeń w historii Polski, tj. m.in. najazdu szwedzkiego, kiedy to w 1654 r. sprofanowano kaplice kalwaryjskie oraz zniszczono, znajdujące się w nich obrazy, czy też konfederacji barskiej, podczas której w pobliżu jednej z kaplic miała miejsce w 1769 r. bitwa z wojskami rosyjskimi. Nadmienić również należy, iż to właśnie dla Kalwarii Pakoskiej sprowadzono w II połowie XVII wieku relikwie drzewa Krzyża Świętego, które współcześnie stanowią największą cząstkę relikwii Krzyża Świętego w Polsce. Obecnie każdego roku w wielkanocnych obchodach kalwaryjskich uczestniczy tysiące pątników z całej Polski. Kalwaria Pakoska przeszła w latach 2009 - 2012 gruntowną renowację w związku z realizacją projektu pt.: Utworzenie parku kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw  i Pałuk”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Pomysłodawcą utworzenia Kalwarii Pakoskiej był miejscowy proboszcz ks. Wojciech Kęsicki, który w 1628 r., posługując się dziełem holenderskiego mnicha Adrychomiusza, wyznaczył ścieżki odwzorowujące szlaki Jerozolimskie, a drewnianymi krzyżami oznaczył miejsca poszczególnych stacji. Budowę Kalwarii poparła władająca Pakością rodzina Działyńskich, która oddała pod zabudowę kaplicami kalwaryjskimi własne ziemie na terenie miasta i okolicy.
W 2018 r. przypada 390 rocznica tego jakże ważnego dla Pakości i jej historii, wydarzenia. W związku z tym Jubileuszem zaproszenie do objęcia honorowego patronatu uroczystych obchodów 390 – lecia powstania Kalwarii Pakoskiej, przyjął Ksiądz Arcybiskup Wojciech Polak, Prymas Polski. Prośbę o objęcie honorowym patronatem tych uroczystości wystosowano również do Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Piotra Całbeckiego.
Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowi art. 18 ust. 1 i ust.2 pkt 2 w zw. z art. 7 ust.1 pkt 18 ustawy z dnia  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.). Zgodnie z tymi przepisami do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające  w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Przepis ten upoważnia radę gminy do podejmowania działań nie władczych (np. o charakterze programowym, intencyjnym), ale pozostających w granicach zadań gminy przewidzianych w przepisach prawa. W oparciu o powyższe przepisy Rada stanowi ponadto o kierunku działania Burmistrza w zakresie promowania Gminy oraz Kalwarii w związku z ustanowieniem roku 2018 Rokiem Jubileuszu 390 - lecia Kalwarii Pakoskiej.

Opublikował: Jacek Malinowski (3 stycznia 2018, 14:30:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 98

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij