Strona główna  >  Uchwały

Uchwały z 2017 roku


Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 73) starsze uchwały »Uchwała nr XXVI/282/2017 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 30 listopada 2017


w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

Uchwała nr XXVI/281/2017 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 30 listopada 2017


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w m. Wielowieś gm. Pakość, oznaczonej jako dz. 157/3, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość

Uchwała nr XXVI/280/2017 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 30 listopada 2017


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała nr XXVI/279/2017 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 30 listopada 2017


zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pakość

Uchwała nr XXVI/278/2017 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 30 listopada 2017


w sprawie uchwalenia na 2018 rok Programu współpracy Gminy Pakość z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uchwała nr XXVI/277/2017 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 30 listopada 2017


w sprawie określenia warunków i trybu składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uchwała nr XXVI/276/2017 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 30 listopada 2017


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała nr XXVI/275/2017 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 30 listopada 2017


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2018 r.

Uchwała nr XXVI/273/2017 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 30 listopada 2017


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr XXVI/272/2017 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 30 listopada 2017


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2017–2029

Uchwała nr XXVI/271/2017 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 30 listopada 2017


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2017 rok

Uchwała nr XXVI/270/2017 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 30 listopada 2017


w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pakość na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024”

Uchwała nr XXV/269/2017 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 26 października 2017


w sprawie przyjęcia informacji o oświadczeniach majątkowych

Uchwała nr XXV/268/2017 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 26 października 2017


w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej oznaczonej jako dz. nr 108/5, stanowiącej własność Gminy Pakość, na okres dłuższy niż 3 lata, położonej w Pakości przy ul. Mieleńskiej

Uchwała nr XXV/267/2017 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 26 października 2017


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Pakość niezabudowanych nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki nr 34/15 oraz 34/19, położonych w m. Dziarnowo, gm. Pakość, stanowiących własność Skarbu Państwa, wykonywanie prawa własności przez Agencję Nieruchomości Rolnych

Uchwała nr XXV/266/2017 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 26 października 2017


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Pakość nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 78/19 położonej w m. Rybitwy, gm. Pakość, stanowiącej własność osoby fizycznej

Uchwała nr XXV/265/2017 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 26 października 2017


w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Pakość

Uchwała nr XXV/264/2017 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 26 października 2017


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2017 rok

Uchwała nr XXV/263/2017 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 26 października 2017


w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Nie garb się – nie wystarczy. Kształtowanie prawidłowej postawy ciała dzieci w wieku przedszkolnym z terenu gminy Pakość poprzez organizowanie zajęć rekreacyjno - ruchowych z elementami gimnastyki korekcyjnej”
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 73) starsze uchwały »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij