Strona główna  >  Uchwały

Uchwały z 2018 roku


Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 49) starsze uchwały »Uchwała nr XXXI/343/2018 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 26 czerwca 2018


w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

Uchwała nr XXXI/342/2018 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 26 czerwca 2018


w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Pakości

Uchwała nr XXXI/341/2018 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 26 czerwca 2018


w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pakości z tytułu wykonania budżetu Gminy Pakość za 2017 rok

Uchwała nr XXXI/340/2018 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 26 czerwca 2018


w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pakość za 2017 rok

Uchwała nr XXXI/339/2018 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 26 czerwca 2018


w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pakość, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Uchwała nr XXXI/338/2018 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 26 czerwca 2018


w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pakość

Uchwała nr XXXI/337/2018 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 26 czerwca 2018


w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków

Uchwała nr XXXI/336/2018 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 26 czerwca 2018


w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Pakość miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Uchwała nr XXXI/335/2018 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 26 czerwca 2018


w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Pakość

Uchwała nr XXXI/334/2018 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 26 czerwca 2018


w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych w szkołach, zespołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pakość

Uchwała nr XXXI/333/2018 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 26 czerwca 2018


w sprawie zaopiniowania łączenia gminy Pakość i gminy Janikowo w celu utworzenia okręgu wyborczego w wyborach do Rady Powiatu Inowrocławskiego

Uchwała nr XXXI/332/2018 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 26 czerwca 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2018–2031

Uchwała nr XXXI/331/2018 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 26 czerwca 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok

Uchwała nr XXXI/330/2018 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 26 czerwca 2018


w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pakość na lata 2016-2023

Uchwała nr XXXI/329/2018 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 26 czerwca 2018


w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Uchwała nr XXXI/328/2018 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 26 czerwca 2018


w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pakość na lata 2016-2024

Uchwała nr XXXI/327/2018 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 26 czerwca 2018


w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pakość na lata 2016-2024

Uchwała nr XXXI/326/2018 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 26 czerwca 2018


w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Uchwała nr XXX/325/2018 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 26 kwietnia 2018


w sprawie ustalenia zasad obciążania nieruchomości, stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość, służebnościami przesyłu

Uchwała nr XXX/324/2018 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 26 kwietnia 2018


w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej oznaczonej jako dz. nr 67/1, stanowiącej własność Gminy Pakość, na okres dłuższy niż 3 lata, położonej w m. Rycerzewo gm. Pakość
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 49) starsze uchwały »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij