Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 21 - 40 (z 3014)

XIV Sesja Rady Miejskiej 30.04.2020 r.

Publikacja imiennego wykazu głosowań


Data: 2020-05-05 11:31:00
Autor: Jacek Malinowski

Przetarg nieograniczony

Publikacja wyjaśnienia treści SIWZ dn. 04.05.2020 r.


Data: 2020-05-04 10:23:08
Autor: Magdalena Gromek

150/2020

Publikacja opinii o przedłożonym przez Burmistrza Pakości sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy


Data: 2020-05-04 08:53:35
Autor: Jacek Malinowski

Data: 2020-05-04 07:35:12
Autor: Jacek Malinowski

Przetarg nieograniczony

Publikacja wyjaśnienia treści SIWZ


Data: 2020-04-29 13:30:53
Autor: Magdalena Gromek

Data: 2020-04-29 10:42:44
Autor: Jacek Malinowski

Przetarg nieograniczony

Publikacja wyjaśnienia treści SIWZ


Data: 2020-04-28 11:59:19
Autor: Magdalena Gromek

Budżet Gminy na rok 2019

Publikacja opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 24.04.2020 r.


Data: 2020-04-27 10:49:35
Autor: Jacek Malinowski

Wydanie dowodu osobistego

Aktualizacja druku wniosku


Data: 2020-04-27 10:45:25
Autor: Jacek Malinowski

Wydanie dowodu osobistego

Aktualizacja druku wniosku


Data: 2020-04-27 10:45:16
Autor: Jacek Malinowski

Przetarg nieograniczony

Publikacja dokumentacji projektowej


Data: 2020-04-24 11:17:24
Autor: Jacek Malinowski

Data: 2020-04-23 10:05:45
Autor: Natalia Flinik-Baranowska

Data: 2020-04-21 10:29:20
Autor: Hanna Ryterska

Data: 2020-04-21 10:28:24
Autor: Hanna Ryterska

XII Sesja Rady Miejskiej 19.12.2019 r.

Aktualizacja: Interpelacja - radny p. Tomasz Oset OP.0003.81.2019


Data: 2020-04-17 08:07:12
Autor: Jacek Malinowski

XII Sesja Rady Miejskiej 19.12.2019 r.

Aktualizacja: Interpelacja - radny p. Tomasz Oset OP.0003.81.2019


Data: 2020-04-17 08:07:05
Autor: Jacek Malinowski

XIII Sesja Rady Miejskiej 23.01.2020 r.

Aktualizacja: Interpelacja - radny p. Radosław Siekierka OP.0003.6.2020


Data: 2020-04-17 08:06:10
Autor: Jacek Malinowski

XIII Sesja Rady Miejskiej 23.01.2020 r.

Aktualizacja: Interpelacja - radny p. Radosław Siekierka OP.0003.6.2020


Data: 2020-04-17 08:05:44
Autor: Jacek Malinowski

Data: 2020-04-09 08:26:58
Autor: Jacek Malinowski

Rejestr

Aktualizacja rejestru


Data: 2020-04-02 12:22:47
Autor: Jacek Malinowski
Zmiany o pozycjach 21 - 40 (z 3014)