Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 2 (z 2)

Budżet na rok 2017
rejestr zmian informacji

Publikacja opinii RIO o przedłożonym przez Burmistrza Pakości sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2017 r.
Data: 2018-04-11 14:21:36
Autor: Jacek Malinowski
Naprawa błędnie działających odnośników projektu budżetu gminy na 2017 wraz z opiniami RIO
Data: 2018-01-31 13:03:15
Autor: Jacek Malinowski
Zmiany o pozycjach 1 - 2 (z 2)

powrót do informacji »