Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 9 (z 9)

Budżetu Gminy na rok 2018
rejestr zmian informacji

Publikacja opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 28.03.2019 r.
Data: 2019-04-05 11:23:24
Autor: Jacek Malinowski
Publikacjaopinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie możliwości spłaty kredytu
Data: 2018-12-28 20:07:26
Autor: Jacek Malinowski
Publikacja opinii RIO o przedłożonej przez Burmistrza Pakości informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2018 roku
Data: 2018-09-24 15:02:38
Autor: Jacek Malinowski
Publikacja opinii RIO opinii o możliwości spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia przez Gminę Pakość w 2018 r.
Data: 2018-02-14 14:00:15
Autor: Jacek Malinowski
Publikacja opinii RIO o możliwości spłaty pożyczki planowanej do zaciągnięcia przez Gminę Pakość w 2018 r.
Data: 2018-02-05 10:46:55
Autor: Jacek Malinowski
Publikacja opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
Data: 2018-01-19 13:26:25
Autor: Jacek Malinowski
Aktualizacja informacji po uchwaleniu budżetu gminy na rok 2018
Data: 2018-01-04 08:16:40
Autor: Jacek Malinowski
Aktualizacja informacji po uchwaleniu budżetu na rok 2018
Data: 2018-01-04 08:09:41
Autor: Jacek Malinowski
Publikacja opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
Data: 2017-12-12 13:27:18
Autor: Jacek Malinowski
Zmiany o pozycjach 1 - 9 (z 9)

powrót do informacji »