Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 8 (z 8)

Budżet na rok 2012
rejestr zmian informacji

Publikacja uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pakość za I półrocze 2012 r
Data: 2012-09-04 15:28:31
Autor: Jacek Malinowski
Publikacja uchwały RIO w sprawie opinii o możliwości spłacenia kredytu, planowanego do zaciągnięcia przez Gminę Pakość w 2012 roku.
Data: 2012-08-21 13:50:52
Autor: Jacek Malinowski
modyfikacja opisu
Data: 2012-08-21 13:50:41
Autor: Jacek Malinowski
publikacja uchwały
Data: 2012-08-07 15:16:18
Autor: Jacek Malinowski
Publikacja uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej
Data: 2012-07-06 12:08:33
Autor: Jacek Malinowski
Publikacja linku do Uchwały nr XII/83/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2012 rok
Data: 2012-02-23 10:07:49
Autor: Jacek Malinowski
Publikacja uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej na 2012 rok
Data: 2012-01-30 14:21:26
Autor: Jacek Malinowski
Publikacja uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Pakość
Data: 2012-01-23 15:29:01
Autor: Jacek Malinowski
Zmiany o pozycjach 1 - 8 (z 8)

powrót do informacji »