Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 9 (z 9)

Budżet Gminy Pakość na rok 2011
rejestr zmian informacji

Publikacja uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Pakość za 2011 r wraz z informacją o stanie mienia Gminy
Data: 2012-05-09 12:28:39
Autor: Jacek Malinowski
Przeniesienie informacji do "Budżety lat poprzednich"
Data: 2012-05-09 12:24:34
Autor: Jacek Malinowski
Publikacja uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o możliwości spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia przez Gminę Pakość w 2011 roku
Data: 2011-12-06 11:06:32
Autor: Jacek Malinowski
Publikacja uchwały RIO w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pakość za I półrocze 2011 r.
Data: 2011-09-13 11:21:48
Autor: Jacek Malinowski
Publikacja uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu, planowanego do zaciągnięcia przez Gminę Pakość w 2011 r
Data: 2011-08-02 15:53:16
Autor: Jacek Malinowski
Publikacja uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki, planowanej do zaciągnięcia przez Gminę Pakość w 2011 r.
Data: 2011-05-26 09:36:29
Autor: Jacek Malinowski
publikacja opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Pakość za 2010 rok
Data: 2011-04-21 13:55:30
Autor: Jacek Malinowski
publikacja uchwały RIO w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Pakość
Data: 2011-02-04 09:40:29
Autor: Jacek Malinowski
publikacja uchwały RIO w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Pakość na 2011 rok (400kB)
Data: 2011-02-02 08:01:01
Autor: Jacek Malinowski
Zmiany o pozycjach 1 - 9 (z 9)

powrót do informacji »