Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 3007)

XIV Sesja Rady Miejskiej 30.04.2020 r.

Aktualizacja: Interpelacja - radny p. Jerzy Joachimiak OP.0003.12.2020


Data: 2020-05-26 10:33:39
Autor: Jacek Malinowski

XIV Sesja Rady Miejskiej 30.04.2020 r.

Aktualizacja: Interpelacja - radny p. Jerzy Joachimiak OP.0003.12.2020


Data: 2020-05-26 10:33:33
Autor: Jacek Malinowski

Przetarg nieograniczony

Publikacja wyjaśnienia treści SIWZ


Data: 2020-05-25 13:14:01
Autor: Magdalena Gromek

Data: 2020-05-21 12:58:45
Autor: Jacek Malinowski

Przetarg nieograniczony

Publikacja wyjaśnień treści SIWZ


Data: 2020-05-21 12:21:21
Autor: Magdalena Gromek

Przetarg nieograniczony

Publikacja SST


Data: 2020-05-15 08:50:05
Autor: Jacek Malinowski

Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość – Strzelno - obwieszczenie o udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji

Publikacja obwieszczenia o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie


Data: 2020-05-14 13:43:09
Autor: Jacek Malinowski

Gmina Pakość

Publikacja informacji dodatkowej


Data: 2020-05-14 13:40:22
Autor: Jacek Malinowski

Urząd Miejski w Pakości

Publikacja informacji dodatkowej


Data: 2020-05-14 13:39:45
Autor: Jacek Malinowski

Przetarg nieograniczony

Publikacja informacji z otwarcia ofert


Data: 2020-05-11 13:28:53
Autor: Magdalena Gromek

Przetarg nieograniczony

Publikacja wyjaśnienia treści SIWZ


Data: 2020-05-07 12:57:01
Autor: Magdalena Gromek

Przetarg nieograniczony

Publikacja wyjaśnień treści SIWZ


Data: 2020-05-07 09:53:53
Autor: Magdalena Gromek

Data: 2020-05-06 12:13:15
Autor: Magdalena Gromek

XIV Sesja Rady Miejskiej 30.04.2020 r.

Publikacja imiennego wykazu głosowań


Data: 2020-05-05 11:31:00
Autor: Jacek Malinowski

Przetarg nieograniczony

Publikacja wyjaśnienia treści SIWZ dn. 04.05.2020 r.


Data: 2020-05-04 10:23:08
Autor: Magdalena Gromek

150/2020

Publikacja opinii o przedłożonym przez Burmistrza Pakości sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy


Data: 2020-05-04 08:53:35
Autor: Jacek Malinowski

Data: 2020-05-04 07:35:12
Autor: Jacek Malinowski

Przetarg nieograniczony

Publikacja wyjaśnienia treści SIWZ


Data: 2020-04-29 13:30:53
Autor: Magdalena Gromek

Data: 2020-04-29 10:42:44
Autor: Jacek Malinowski

Przetarg nieograniczony

Publikacja wyjaśnienia treści SIWZ


Data: 2020-04-28 11:59:19
Autor: Magdalena Gromek
Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 3007)