Przetargi rozstrzygnięte z 2020 roku


« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 21 (z 21)zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Pakości przy ul. Barcińskiej, oznaczonych jako dz. nr 33/3 i 33/5, stanowiących własność Gminy Pakość

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: II publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.23.13.2019.N.F.-B.
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 2 stycznia 2020  09:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono nabywcę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność gminy Pakość, położonych w Pakości przy ul. Barcińska - dz. nr 33/3 oraz 33/5 

« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 21 (z 21)