Przetargi rozstrzygnięte z 2010 roku


« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 27 (z 27)zamówienie na:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w kwocie 784 000 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące zł 00/100), z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji: „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko – ORLIK 2012

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: KIOZP341/III/PN
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 26 kwietnia 2010  11:30
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn..: \\\"Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w kwocie 784.000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji: \\\"Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko - ORLIK 2012\\\", wybrano ofertę nr 1 złożoną przez firmę: Bank Spółdzielczy, ul. Kołłątaja 8, 85-080 Bydgoszcz. Zamówienia udzielono dnia 02.06.2010r.  

zamówienie na:

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko - ORLIK 2012

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP341/V/PN/10
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 26 kwietnia 2010  09:30
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), Zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko - ORLIK 2012” wyłoniono Wykonawcę:Konsorcjum Firm: Lider: Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o., ul. Inowrocławska 14, 88-170 Pakość; Partner: Hemet Sp. z o.o. ul. Fabryczna 23a, 65-001 Zielona Góra, cena brutto: 949.488,06 PLN Zamówienia udzielono dnia 14.06.2010r.  

zamówienie na:

Informacja dotycząca wywieszenia na tablicy ogłoszeń UM w Pakości wykazu nieruchomości: lokalowych nr 2 i 15 stanowiących gminny zasób mieszkaniowy i położonych przy ul. Fabrycznej 5 w Pakości, przeznaczonych do sprzedaży oraz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, położonych przy ul. Jankowskiej oraz w m. Rycerzewo gm. Pakość.

zamawiający: Sprzedający i Wydzierżawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia.
nr sprawy: KIO 7145-10/10
wartość: ----------------------------------
termin składania ofert: 12 kwietnia 2010
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia został zdjęty z tablicy ogłoszeń UM w Pakości w dniu 13 kwietnia 2010r. 

zamówienie na:

Informacja dotycząca wywieszenia na tablicy ogłoszeń UM w Pakości wykazu nieruchomości: gruntowych i lokalowych przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia, położonych odpowiednio w Pakości przy ul. Radłowskiej - działka przeznaczona na sprzedaż w drodze przetargu, przy ul. Dworcowej 3/2 - lokal przeznaczony na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy oraz przy ul. Jankowskiej - dzierżawa części działki pod umieszczenie tablicy reklamowej.

zamawiający: Sprzedający i Wydzierżawiajacy: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia.
nr sprawy: KIO 72241-05/10
wartość: ----------------------------------------
termin składania ofert: 25 lutego 2010
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia został zdjęty z tablicy ogłoszeń UM w Pakości w dniu 26 lutego 2010r.  

zamówienie na:

Utrzymywanie czystości na ulicach, placach i chodnikach miasta Pakość

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 341/I/PN/10
wartość: ------------------
termin składania ofert: 19 lutego 2010  09:30
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. „Utrzymywanie czystości na ulicach, placach i chodnikach miasta Pakość”, wybrano ofertę złożoną przez firmę: Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o., ul. Inowrocławska 14, 88-170 Pakość. Umowę zawarto dnia 24.02.2010r. 

zamówienie na:

Sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Pakość, położonych w m. Łącko i Mielno, gm. Pakość.

zamawiający: Sprzedający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO 72241-01/10
wartość: -----------------------------------
termin składania ofert: 9 lutego 2010  10:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w m. Mielno i Łącko, stanowiących własność Gminy Pakość , zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do przetargu, nie wpłacając uprzednio wadium w ustalonej wysokości.  

zamówienie na:

Informacja dotycząca wywieszenia na tablicy ogłoszeń UM w Pakości wykazu nieruchomości: gruntowych i lokalowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych odpowiednio w m. Gorzany, gm. Pakość oraz w Pakości przy ul. Rynek - grunty, a także w Pakości przy ul. Św. Jana 5/1, Św. Jana 5/2 i ul. Mogileńska 29/24 - lokale.

zamawiający: Sprzedający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
nr sprawy: KIO 72241-02/09
wartość: -----------------------------------
termin składania ofert: 27 stycznia 2010
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 28 stycznia 2010r. 

« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 27 (z 27)