Przetargi rozstrzygnięte z 2007 roku


« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 25 (z 25)zamówienie na:

"Budowa zaplecza socjalnego dla stadionu miejskiego w Pakości przy ul. Św. Jana - roboty dodatkowe".

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 euro
termin składania ofert: 10 kwietnia 2007
wynik postępowania: W wyniku prowadzonego przez Gminę Pakość postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa zaplecza socjalnego dla stadionu miejskiego w Pakości przy ul. Św. Jana – roboty dodatkowe”, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o. z Pakości. Wykonawca złożył jedyną ofertę w prowadzonym postępowaniu, oferując kwotę niższą od kwoty przeznaczonej przez zamawiającego na realizację zamówienia. Umowa z wykonawcą zostanie zawarta z zachowaniem przepisów art. 94 ust. 1 w/w ustawy. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 27 kwietnia 2007r. 

zamówienie na:

Wykonywanie usług przez rzeczoznawcę majątkowego w ramach wyceny nieruchomości

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 euro
termin składania ofert: 26 marca 2007
wynik postępowania: W wyniku prowadzonego przez Gminę Pakość postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonywanie usług przez rzeczoznawcę majątkowego w ramach wyceny nieruchomości, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) informujemy, iż wybrano ofertę Biura Wycen Nieruchomości Kosztorysowania i Nadzoru inż. Bogdan – Kaptur Halina z siedzibą przy ul. Al. Niepodległości 42/48, 88-100 Inowrocław. Wykonawca złożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu i uzyskał największą liczbę punktów. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 16 kwietnia 2007r.  

zamówienie na:

sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do działki nr 105/28 o pow. 2,00.00 ha, KW nr 35638, położonej w m. Rybitwy, gm. Pakość, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy:
wartość: ----------------------
termin składania ofert: 16 marca 2007
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do działki nr 105/28 o pow. 2,00 ha, KW nr 35638, położonej w m. Rybitwy, gm. Pakość, wyłoniono nabywcę: PBMiPB "KAMAL" Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Fordońskiej 168A, 85-766 Bydgoszcz. 

zamówienie na:

sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki nr 3/62 o pow. 0,0740 ha, KW nr 35638 zabudowanej wieżą o pow. użytkowej 391,64 m2, położonej w Pakości, ul. Topolowa, obręb 4.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy:
wartość: ----------------------
termin składania ofert: 20 lutego 2007
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do działki nr 3/62 o pow. 0,0740 ha, KW nr 35638 zabudowanej wieżą o pow. użytkowej 391,64 m2, położonej w Pakości, przy ul. Topolowej, wyłoniono nabywcę, którym został p. Lech Bajerski, zam. przy ul. Mogileńskiej 47/7, w Pakości. 

zamówienie na:

„Utrzymywanie czystości na ulicach, placach i chodnikach miasta Pakość”

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 euro
termin składania ofert: 12 lutego 2007
wynik postępowania: W wyniku prowadzonego przez Gminę Pakość postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na usługi wykonywane w ramach zadania pn. „Utrzymywanie czystości na ulicach, placach i chodnikach miasta Pakość” zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) informujemy, iż wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Usług Gminnych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Inowrocławskiej 14 w Pakości. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 23 lutego 2007r. 

« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 25 (z 25)