Przetargi unieważnione z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

sprzedaż samochodu pożarniczego

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Przetarg pisemny ofertowy
nr sprawy: OZO.5543.16.2019
wartość: -------------------------
termin składania ofert: 25 października 2019  11:00
przyczyna unieważnienia: W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta, w której zaoferowano cenę poniżej ceny wywoławczej. 

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)