Przetargi unieważnione z 2005 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Przebudowę swietlicy gminnej na budynek mieszkalny - socjalny w miejscowości Węgierce, gm. Pakość

zamawiający: Urząd Miejski w Pakości
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: ---
termin składania ofert: 17 maja 2005
przyczyna unieważnienia: Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa świetlicy gminnej na budynek mieszkalny – socjalny w miejscowości Węgierce, gm. Pakość”. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)