Przetargi unieważnione z 2004 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)zamówienie na:

Rozbudowę oczyszczalni ścieków przy ul. Inowrocławskiej w Pakości, budowę kanału sanitarnego o średnicy 0,3m wraz z odgałęzieniami bocznymi i przyłączami w ulicy Lipowej oraz przebudowę przepompowni ścieków przy ul. Jankowskiej w Pakości

zamawiający: Urząd Miejski w Pakości
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Powyżej 60000 Euro
termin składania ofert: 17 września 2004
przyczyna unieważnienia: Przetarg został unieważniony zgodnie z Wyrokiem Zespołu Arbitrów Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 17 grudnia 2004 r. Sygn. akt UZP/ZO/0-2174/04. Procedura przetargowa zostanie powtórzona. 

zamówienie na:

Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego złotowego na finansowanie inwestycji

zamawiający: Urząd Miejski w Pakości
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: ----
termin składania ofert: 23 czerwca 2004
przyczyna unieważnienia: Brak ofert 

zamówienie na:

Dostawy materiałów i urządzeń do uzdatniania wody pitnej, zbiorników filtracyjnych, złoża katalitycznego i żwiru kwarcowego

zamawiający: Urząd Miejski w Pakości
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 Euro
nr sprawy:
wartość: ---
termin składania ofert: 7 maja 2004
przyczyna unieważnienia: brak ofert 

zamówienie na:

Przetarg na wykonanie robót w zakresie budowy sieci wodociągowej z przyłączami w Kościelcu Kujawskim współfinansowanego w ramach Programu Unii Europejskiej SAPARD.

zamawiający: Urząd Miejski w Pakości
tryb zamówienia: Przetarg na wykonanie robót.
nr sprawy:
wartość: -
termin składania ofert: 4 marca 2004
przyczyna unieważnienia: Postepowanie zostało unieważnione ze względu na nieuzyskanie przez Gminę Pakość środków na współfinansowanie inwestycji. 

Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)