Przetargi rozstrzygnięte z 2021 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 20)zamówienie na:

Informacja w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego dane dotyczące nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Rybitwy gm. Pakość – przeznaczonej do sprzedaży, nieruchomości gruntowych, położonych w m. Giebnia gm. Pakość – przeznaczonych do wydzierżawienia, zabudowanej budynkiem magazynowo – składowym nieruchomości gruntowej, położonej w m. Wielowieś gm. Pakość – przeznaczonej do wydzierżawienia, nieruchomości gruntowej, położonej w m. Węgierce gm. Pakość – przeznaczonej w części do wydzierżawienia oraz nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy Błonie – przeznaczonej w części do użyczenia.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wydzierżawienia i użyczenia
nr sprawy: KIO.6840.42.4.2021.N.F.-B.
wartość: ------------------------------
termin składania ofert: 23 grudnia 2021  24:00
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wydzierżawienia i użyczenia został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 27 grudnia 2021 r. Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.  

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Radłowskiej, oznaczonej jako dz. nr 26/23 oraz położonych w m. Wielowieś gm. Pakość, oznaczonych jako dz. nr 46/1 i 46/2, stanowiących własność Gminy Pakość

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg ustny nieograniczony i I publiczny przetarg ustny ograniczony
nr sprawy: KIO.6840.32.7.2021.N.F.-B.
wartość: ------------------------------
termin składania ofert: 14 grudnia 2021  09:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono nabywcę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w Pakości przy ul. Radłowskiej, oznaczonej jako dz. nr 26/23. Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w m. Wielowieś gm. Pakość, oznaczonych jako dz. nr 46/1 i 46/2, zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do przetargu na sprzedaż dz. nr 46/2, nie wpłacając uprzednio wadium w ustalonej wysokości, natomiast obecna na przetargu osoba, która wpłaciła wadium na dz. nr 46/1, nie zaoferowała co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej. 

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w m. Giebnia gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 27/5, stanowiącej własność Gminy Pakość

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: IV publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.9.8.2021.N.F.-B.
wartość: ------------------------------
termin składania ofert: 24 listopada 2021  09:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w m. Giebnia gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 27/5, zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż obecny na przetargu pełnomocnik podmiotu, który wpłacił wadium, nie zaoferował co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej.  

zamówienie na:

sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiących własność Skarbu Państwa nieruchomości gruntowych, położonych w Pakości przy ul. Fabrycznej (obręb Rybitwy), oznaczonych jako dz. nr 105/47, dz. nr 105/48 i dz. nr 105/49 oraz sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w m. Łącko gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 76/4.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I i III publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.2.4.2021.N.F.-B.
wartość: ------------------------------
termin składania ofert: 9 listopada 2021  09:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono nabywcę prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiących własność Skarbu Państwa nieruchomości gruntowych, położonych w Pakości przy ul. Fabrycznej (obręb Rybitwy), oznaczonych jako dz. nr 105/47, 105/48 oraz 105/49. Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w m. Łącko gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 76/4, zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do przetargu, nie wpłacając uprzednio wadium w ustalonej wysokości.  

zamówienie na:

Informacja w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego dane dotyczące nieruchomości lokalowych, położonych przy ul. Fabrycznej 5/4 w Pakości oraz przy ul. Mieleńskiej 16/4 w Pakości – przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców, lokalu użytkowego nr II, położonego w budynku nr 3, zlokalizowanego przy ul. Św. Jana 3 i 5 w Pakości – przeznaczonego do wydzierżawienia, a także nieruchomości gruntowych, położonych w Pakości przy ul. Mogileńskiej – przeznaczonych do sprzedaży oraz nieruchomości gruntowych, położonych w Pakości przy ul. Błonie, ul. Topolowej i w m. Wielowieś gm. Pakość – przeznaczonych do wydzierżawienia.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
nr sprawy: KIO.7125.1.10.2021.MM
wartość: ------------------------------
termin składania ofert: 2 listopada 2021  24:00
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 3 listopada 2021 r. Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.  

zamówienie na:

Informacja w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego dane dotyczące nieruchomości gruntowych, położonych w Pakości przy ul. Radłowskiej, w m. Rybitwy i m. Wielowieś gm. Pakość – przeznaczonych do sprzedaży, nieruchomości gruntowej, położonej w m. Wielowieś gm. Pakość – przeznaczonej do wydzierżawienia oraz nieruchomości gruntowych, położonych w Pakości przy Inowrocławskiej i Mogileńskiej – przeznaczonych w części do użyczenia.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wydzierżawienia i użyczenia
nr sprawy: KIO.6840.32.5.2021.N.F.-B.
wartość: ------------------------------
termin składania ofert: 21 września 2021  24:00
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wydzierżawienia i użyczenia został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 22 września 2021 r. Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.  

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Pakość, położonych: w m. Wojdal gm. Pakość, oznaczonych jako dz. nr 90 i 91, w m. Ludkowo gm. Pakość, oznaczonych jako dz. nr 114/1, 62/3 i 79/4, w m. Łącko gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 76/4 oraz w m. Mielno gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 13/13.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I, II i III publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.30.7.2021.N.F.-B.
wartość: ------------------------------
termin składania ofert: 10 sierpnia 2021  09:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono nabywców nieruchomości gruntowych, położonych w m. Wojdal gm. Pakość – dz. nr 90, 91 oraz nieruchomości gruntowych położonych w m. Ludkowo gm. Pakość – dz. nr 114/1, 62/3 i 79/4. Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych: w m. Łącko gm. Pakość – dz. nr 76/4 oraz w m. Mielno gm. Pakość – dz. nr 13/13, zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do przetargu, nie wpłacając uprzednio wadium w ustalonej wysokości. 

zamówienie na:

Informacja w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego dane dotyczące nieruchomości gruntowych, położonych w Pakości przy ul. Mogileńskiej i ul. Fabrycznej (obręb Rybitwy) – przeznaczonych do sprzedaży oraz nieruchomości gruntowych, położonych w Pakości przy ul. Inowrocławskiej i ul. Jankowskiej – przeznaczonych w części do wydzierżawienia a także nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Jankowskiej – przeznaczonej w części do użyczenia.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wydzierżawienia i użyczenia
nr sprawy: KIO.6840.8.6.2021.N.F.-B.
wartość: ------------------------------
termin składania ofert: 5 sierpnia 2021  24:00
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wydzierżawienia i użyczenia został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 6 sierpnia 2021 r. Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.  

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w m. Mielno gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 9/31 oraz sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiących własność Skarbu Państwa nieruchomości gruntowych, położonych w Pakości przy ul. Topolowej, oznaczonych jako dz. nr 2/43, 2/45 i 2/47.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I i III publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.18.7.2021.N.F.-B.
wartość: ------------------------------
termin składania ofert: 13 lipca 2021  09:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono nabywcę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w m. Mielno gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 9/31. Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiących własność Skarbu Państwa nieruchomości gruntowych, położonych w Pakości przy ul. Topolowej, oznaczonych jako dz. nr 2/43, 2/45 oraz 2/47, zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do przetargu, nie wpłacając uprzednio wadium w ustalonej wysokości.  

zamówienie na:

Informacja w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego dane dotyczące nieruchomości gruntowych, położonych w m. Wojdal gm. Pakość – przeznaczonych do sprzedaży oraz nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Jankowskiej – przeznaczonej w części do wydzierżawienia.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
nr sprawy: KIO.6840.30.5.2021.N.F.-B.
wartość: ------------------------------
termin składania ofert: 3 czerwca 2021  24:00
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 7 czerwca 2021 r. Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.  

zamówienie na:

sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Topolowej, oznaczonej jako dz. nr 2/53 oraz sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Pakość, położonych: w m. Wojdal gm. Pakość, oznaczonych jako dz. nr 100/2 i 101/2, w m. Ludkowo gm. Pakość, oznaczonych jako dz. nr 114/1, 62/3 i 79/4 oraz w m. Łącko gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 76/4.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.12.4.2021.N.F.-B.
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 19 maja 2021  09:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono nabywcę prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiącej własność skarbu Państwa nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Topolowej, oznaczonej jako dz. nr 2/53 oraz nabywcę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Pakość, położonych w m. Wojdal gm. Pakość, oznaczonych jako dz. nr 100/2 i 101/2. Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych: w m. Ludkowo gm. Pakość, oznaczonych jako dz. nr 114/1, dz. nr 62/3 i dz. nr 79/4 oraz w m. Łącko gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 76/4, zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do przetargu na sprzedaż dz. nr 76/4, nie wpłacając uprzednio wadium w ustalonej wysokości, natomiast osoba, która wpłaciła wadium na dz. nr 114/1, dz. nr 62/3 i dz. nr 79/4, nie uczestniczyła w przetargu. 

zamówienie na:

dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w m. Giebnia gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 25/1, oraz dzierżawę części nieruchomości gruntowej położonej w m. Giebnia gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 27/6, stanowiących własność Gminy Pakość

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6845.3.5.2021.N.F.-B.
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 18 maja 2021  11:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono dzierżawcę nieruchomości gruntowej oznaczonej jako dz. nr 25/1 oraz części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako dz. nr 27/6, stanowiących własność Gminy Pakość, położonych w m. Giebnia gm. Pakość.  

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w m. Giebnia gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 27/5, stanowiącej własność Gminy Pakość

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: III publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.9.1.2021.N.F.-B.
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 18 maja 2021  09:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w m. Giebnia gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 27/5, zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż obecny na przetargu pełnomocnik podmiotu, który wpłacił wadium, nie zaoferował co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej.  

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Pakość, położonych: w m. Wielowieś gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 53/25, w Pakości przy ul. Radłowskiej, oznaczonej jako dz. nr 53/1 oraz w m. Mielno gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 13/13.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I i II publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.5.2.2021.N.F.-B.
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 13 kwietnia 2021  09:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono nabywcę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w Pakości przy ul. Radłowskiej, oznaczonej jako dz. nr 53/1. Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych: w m. Wielowieś gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 53/25 oraz w m. Mielno gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 13/13, zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do przetargu na sprzedaż ww. nieruchomości, nie wpłacając uprzednio wadium w ustalonych wysokościach.  

zamówienie na:

Informacja w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego dane dotyczące nieruchomości gruntowej, położonej w m. Mielno gm. Pakość – przeznaczonej do sprzedaży oraz nieruchomości gruntowych, położonych w Pakości przy ul. Lipowej, a także w m. Kościelec gm. Pakość – przeznaczonych do wydzierżawienia.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
nr sprawy: KIO.6840.18.4.2021.N.F.-B.
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 12 kwietnia 2021  24:00
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 13 kwietnia 2021 r. Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.  

zamówienie na:

Informacja w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego dane dotyczące nieruchomości gruntowych, położonych w m. Ludkowo i Łącko gm. Pakość – przeznaczonych do sprzedaży oraz nieruchomości gruntowych, położonych w Pakości przy ul. Szkolnej, ul. Rynek 17 i ul. Św. Jana a także w m. Giebnia gm. Pakość – przeznaczonych do wydzierżawienia

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
nr sprawy: KIO.6840.24.2.2021.N.F.-B.
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 3 marca 2021  24:00
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 4 marca 2021 r. Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.  

zamówienie na:

Informacja w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego dane dotyczące nieruchomości gruntowych, położonych w Pakości przy ul. Topolowej i w m. Wojdal gm. Pakość – przeznaczonych do sprzedaży.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
nr sprawy: KIO.6840.12.2.2021.N.F.-B.
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 25 lutego 2021  24:00
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 26 lutego 2021 r. Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.  

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Pakości przy ul. Topolowej, oznaczonych jako dz. nr 2/43, 2/45 oraz 2/47, stanowiących własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: II publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.6.1.2021.N.F.-B.
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 16 lutego 2021  09:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Pakości przy ul. Topolowej, oznaczonych jako dz. nr 2/43, 2/45 oraz 2/47, zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do przetargu, nie wpłacając uprzednio wadium w ustalonej wysokości. 

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych: w Pakości przy ul. Radłowskiej, oznaczonej jako dz. nr 53/1 oraz w m. Mielno gm. Pakość, oznaczonych jako dz. nr 13/13 i 13/16, stanowiących własność Gminy Pakość.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.8.7.2020.N.F.-B.
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 19 stycznia 2021  09:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono nabywcę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w m. Mielno gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 13/16. Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych: w Pakości przy ul. Radłowskiej, oznaczonej jako dz. nr 53/1 oraz w m. Mielno gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 13/13, zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do przetargu na sprzedaż dz. nr 13/13, nie wpłacając uprzednio wadium w ustalonej wysokości, natomiast osoba, która wpłaciła wadium na dz. nr 53/1, nie uczestniczyła w przetargu. 

zamówienie na:

Świadczenie usług sprzętowych na terenie miasta i gminy Pakość

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.1.8.2020.MG
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 18 stycznia 2021  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: dla cz. 1- Firma Handlowo-Transportowa Buzała Marian, Radłowo 69, 88-170 Pakość za cenę: ciągnik 86,10 zł, samochód osobowy 1,48 zł, pojazd- wywrotka do 3,5 t 79,95 zł, pojazd powyżej 3,5 t- 12t 92,25 zł (wartość umowy 150.000,00 zł); dla cz. 2- Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o., ul. Inowrocławska 14, 88-170 Pakość za cenę: koparko- ładowarka 98,00 zł (wartość umowy 50.000,00 zł); dla cz. 3: Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowe "Maciejczyk" Maciej Maciejczyk, Suchatówka 48a, 88-140 Gniewkowo za cenę: równiarka 172,20 zł (wartość umowy 20.000,00 zł) 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 20)