Przetargi rozstrzygnięte z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 21) starsze przetargi »zamówienie na:

Informacja w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego dane dotyczące nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Fabrycznej (obręb Rybitwy) – przeznaczonej w części do wydzierżawienia oraz nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Barcińskiej – przeznaczonej w części do użyczenia.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i użyczenia
nr sprawy: KIO.6845.35.2.2020.N.F.-B.
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 11 grudnia 2020  24:00
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i użyczenia został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 14 grudnia 2020 r. Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.  

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Pakości przy ul. Topolowej, oznaczonych jako dz. nr 2/43, 2/45 oraz 2/47, stanowiących własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.6.7.2020.N.F.-B.
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 8 grudnia 2020  09:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Pakości przy ul. Topolowej, oznaczonych jako dz. nr 2/43, 2/45 oraz 2/47, zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do przetargu na sprzedaż dz. nr 2/43 i 2/47, nie wpłacając uprzednio wadium w ustalonej wysokości, natomiast osoba, która wpłaciła wadium na dz. nr 2/45, nie uczestniczyła w przetargu.  

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w m. Giebnia gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 27/5, stanowiącej własność Gminy Pakość

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: II publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.12.13.2020.N.F.-B.
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 18 listopada 2020  09:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w m. Giebnia gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 27/5, zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż obecny na przetargu pełnomocnik podmiotu, który wpłacił wadium, nie zaoferował co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej.  

zamówienie na:

Informacja w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego dane dotyczące nieruchomości gruntowych, położonych w Pakości przy ul. Radłowskiej i w m. Mielno gm. Pakość – przeznaczonych do sprzedaży oraz nieruchomości gruntowych, położonych w Pakości przy ul. Jankowskiej a także w m. Kościelec gm. Pakość – przeznaczonych do wydzierżawienia.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
nr sprawy: KIO.6840.8.4.2020.N.F.-B.
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 5 listopada 2020  24:00
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 6 listopada 2020 r. Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.  

zamówienie na:

sprzedaż samochodu pożarniczego

zamawiający: Sprzedający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Przetarg pisemny ofertowy
nr sprawy: OC/ZK.5543.11.2020
wartość: -------------------------
termin składania ofert: 30 października 2020  11:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Pana Łukasza Agaś, za cenę 5210,00 zł brutto 

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonej w Pakości przy ul. Inowrocławskiej, oznaczonych jako dz. nr 3/162 oraz 3/161, stanowiących własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.7.6.2020.N.F.-B.
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 8 października 2020  09:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono nabywcę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość, położonych w Pakości przy ul. Inowrocławskiej - dz. nr 3/162 oraz dz. nr 3/161  

zamówienie na:

Informacja w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego dane dotyczące nieruchomości gruntowych, położonych w Pakości przy ul. Topolowej i w m. Wielowieś gm. Pakość – przeznaczonych do sprzedaży oraz nieruchomości gruntowych, położonych w Pakości przy ul. Błonie, ul. Barcińskiej, ul. Jankowskiej a także w m. Kościelec gm. Pakość – przeznaczonych do wydzierżawienia.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
nr sprawy: KIO.6840.5.4.2020.N.F.-B.
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 21 września 2020  24:00
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 22 września 2020 r. Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.  

zamówienie na:

Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni wiejskiej w Dziarnowie

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.1.6.2020.MG
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 18 września 2020  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez: ELSIK Sp. z o.o., ul. Kościerska 8F, 83-330 Żukowo, za cenę: 1.599.000,00 zł  

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Pakości, obręb 4, oznaczonych jako dz. nr 3/86 oraz 3/48, stanowiących własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.22.6.2020.N.F.-B.
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 8 września 2020  09:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono nabywcę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość, położonych w Pakości obr. 4 - dz. nr 3/86 oraz dz. nr 3/48  

zamówienie na:

dzierżawę części nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Inowrocławskiej, oznaczonej jako dz. nr 2/3, stanowiącej własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6845.17.3.2020.N.F.-B.
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 25 sierpnia 2020  09:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono dzierżawcę części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość, położonej w Pakości przy ul. Inowrocławskiej, oznaczonej jako dz. nr 2/3. 

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w m. Giebnia gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 27/5, stanowiącej własność Gminy Pakość

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.12.7.2020.N.F.-B.
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 12 sierpnia 2020  09:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w m. Giebnia gm. Pakość- dz. nr 27/5, zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż obecny na przetargu pełnomocnik podmiotu, który wpłacił wadium, nie zaoferował co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej. 

zamówienie na:

Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Pakość w roku szkolnym 2020/2021 na podstawie imiennych biletów miesięcznych

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.1.5.2020.MG
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 28 lipca 2020  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez: Kujawsko- Pomorski Transport Samochodowy S.A., ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek, za cenę: 192.423,00 zł  

zamówienie na:

Informacja w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego dane dotyczące nieruchomości gruntowych, położonych w Pakości przy ul. Inowrocławskiej i w obrębie 4 – przeznaczonych do sprzedaży oraz nieruchomości gruntowych, położonych w Pakości przy ul. Inowrocławskiej, ul. Radłowskiej, ul. Błonie, ul. Fabrycznej (obręb Rybitwy), ul. Nadnoteckiej, ul. Jankowskiej a także w m. Giebnia gm. Pakość – przeznaczonych do wydzierżawienia.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
nr sprawy: KIO.6840.7.5.2020.N.F.-B.
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 9 lipca 2020  24:00
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 10 lipca 2020 r. Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.  

zamówienie na:

Przebudowa boiska sportowego na wielofunkcyjne w Kościelcu

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.1.3.2020.MG
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 6 lipca 2020  12:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: ELSIK Sp. z o.o., ul. Kościerska 8F, 83-330 Żukowo, za cenę 369.000,00 zł brutto 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej nr 150434C Ludwiniec- Dobieszewiczki

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: KIO.271.1.2.2020.MG
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 29 maja 2020  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez: Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński, Olsza 3, 88-300 Mogilno, za cenę: 194 274,47 zł 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej nr 150426C Kościelec- Węgierce

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: KIO.271.1.1.2020.MG
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 11 maja 2020  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych INODROG spółka z o.o., ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław, za cenę: 1 227 540,00 zł 

zamówienie na:

Informacja w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego dane dotyczące nieruchomości gruntowej, położonej w m. Giebnia gm. Pakość – przeznaczonej do sprzedaży oraz nieruchomości gruntowych, położonych w Pakości przy ul. Rynek, Inowrocławskiej, Topolowej oraz Fabrycznej (obręb Rybitwy), a także w m. Łącko gm. Pakość – przeznaczonych do wydzierżawienia.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
nr sprawy: KIO.6840.12.3.2020.N.F.-B.
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 22 kwietnia 2020  24:00
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 23 kwietnia 2020 r. Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.  

zamówienie na:

Informacja w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego dane dotyczące nieruchomości gruntowych, położonych w Pakości przy ul. Szkolnej oraz ul. Fabrycznej (obręb Rybitwy) a także w m. Ludkowo i Giebnia gm. Pakość – przeznaczonych do wydzierżawienia.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
nr sprawy: KIO.6845.3.2.2020.N.F.-B.
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 27 lutego 2020  24:00
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 28 lutego 2020 r. Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.  

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Pakości przy ul. Mikołaja, oznaczonych jako dz. nr 419/1 i 419/2, stanowiących własność Gminy Pakość

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: II publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.9.1.2020.N.F.-B.
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 18 lutego 2020  09:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono nabywcę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Pakość, położonych w Pakości przy ul. Mikołaja - dz. nr 419/1 oraz 419/2  

zamówienie na:

Informacja w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego dane dotyczące nieruchomości lokalowej, położonej przy ul. Dworcowej 3/1 w Pakości- przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy, pomieszczenia składowego, położonego przy ul. Szkolnej- przeznaczonego do wydzierżawienia

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
nr sprawy: KIO.7125.5.5.2019.MM
wartość: -------------------------
termin składania ofert: 7 stycznia 2020  24:00
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 8 stycznia 2020 r. Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.  

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 21) starsze przetargi »