Przetargi rozstrzygnięte z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 17 (z 17)zamówienie na:

Informacja w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego dane dotyczące nieruchomości lokalowej, położonej przy ul. Radłowskiej 29/1 w Pakości - przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy, nieruchomości lokalowej, położonej w m. Kościelec 71/7, gm. Pakość - przeznaczonej do sprzedaży oraz nieruchomości gruntowych, położonych w Pakości przy ul. Szerokiej, Mieleńskiej i Błonie - przeznaczonych do wydzierżawienia.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
nr sprawy: KIO.7125.2.9.2019.MM
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 28 listopada 2019  24:00
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 29 listopada 2019 r. Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.  

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Pakości przy ul. Mikołaja, oznaczonych jako dz. nr 419/1 i 419/2, stanowiących własność Gminy Pakość

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.9.6.2019.N.F.-B.
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 13 listopada 2019  10:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Pakości przy ul. Mikołaja – dz. nr 419/1 oraz 419/2, zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż osoba, która wpłaciła wadium, nie uczestniczyła w przetargu. 

zamówienie na:

Informacja w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego dane dotyczące pomieszczenia składowego, położonego przy ul. Szkolnej w Pakości- przeznaczonego do wydzierżawienia oraz nieruchomości gruntowych, położonych w Pakości przy ul. Barcińskiej oraz w m. Rybitwy gm. Pakość- przeznaczonych w części do wydzierżawienia.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
nr sprawy: KIO.6845.3.1.2019.M.M.
wartość: -------------------------
termin składania ofert: 8 października 2019  24:00
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 9 października 2019 r. Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.  

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Pakości przy ul. Barcińskiej, oznaczonych jako dz. nr 33/3 i 33/5, sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Pakości przy ul. Błonie, oznaczonych jako dz. nr 61/21, 61/22, 61/23, 61/24 i 61/25 oraz sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w m. Ludkowo gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 91/3, stanowiących własność Gminy Pakość

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.23.7.2019.N.F.-B.
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 1 października 2019  10:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono nabywców nieruchomości gruntowych, położonych w Pakości przy ul. Błonie - dz. nr 61/21, 61/22, 61/23, 61/24, 61/25 oraz nieruchomości gruntowej położonej w m. Ludkowo gm. Pakość - dz. nr 91/3. Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Pakości przy ul. Barcińskiej – dz. nr 33/3 oraz 33/5, zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż osoby obecne na przetargu, które wpłaciły wadium, nie przystąpiły do przetargu. 

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem magazynowo-składowym, położonej w m. Wielowieś gm. Pakość, nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Myśliwskiej 3 w m. Łącko gm. Pakość oraz nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, położonej przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 36 w Pakości, stanowiących własność Gminy Pakość.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: II i IV publiczny przetarg pisemny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.4.3.2019.N.F.-B.
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 30 sierpnia 2019  14:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono nabywcę nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 36 w Pakości. Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) przetarg na sprzedaż: nieruchomości gruntowej- dz. nr 53/25, zabudowanej budynkiem magazynowo- składowym, położonej w m. Wielowieś gm. Pakość oraz nieruchomości gruntowej- dz. nr 76/20, położonej przy ul. Myśliwskiej 3 w m. Łącko gm. Pakość zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie złożył pisemnej oferty, nie wpłacając uprzednio wadium w ustalonej wysokości. 

zamówienie na:

Informacja w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego informacje dotyczące nieruchomości gruntowych, położonych w Pakości przy ul. Mikołaja – przeznaczonych do sprzedaży oraz nieruchomości gruntowych, położonych w Pakości przy ul. Jankowskiej, Szkolnej, Rynek a także w m. Radłowo i Gorzany gm. Pakość – przeznaczonych do wydzierżawienia.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
nr sprawy: KIO.6840.9.4.2019.N.F.-B.
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 20 sierpnia 2019  24:00
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 21 sierpnia 2019 r. Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.  

zamówienie na:

Informacja w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego informacje dotyczące nieruchomości lokalowej, położonej przy ul. Szerokiej 4 i 6 – przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemy oraz nieruchomości gruntowej, położonej w m. Ludkowo, gm. Pakość – przeznaczonej do sprzedaży.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
nr sprawy: KIO.7125.4.4.2019.MM
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 1 sierpnia 2019  24:00
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 2 sierpnia 2019 r. Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.  

zamówienie na:

Informacja w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego informacje dotyczące nieruchomości gruntowych, położonych w Pakości przy ul. Błonie – przeznaczonych do sprzedaży oraz nieruchomości gruntowych, położonych w Pakości przy ul. Błonie, ul. Topolowej i ul. Cmentarnej a także w m. Wielowieś gm. Pakość – przeznaczonych do wydzierżawienia.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
nr sprawy: KIO.6840.13.6.2019.N.F.-B.
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 1 lipca 2019  24:00
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 2 lipca 2019 r. Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.  

zamówienie na:

dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Pakość, położonych w m. Giebnia i Węgierce gm. Pakość oraz przy ul. Inowrocławskiej w Pakości.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I i II publiczny przetarg pisemny nieograniczony oraz I publiczny przetarg pisemny ograniczony
nr sprawy: KIO.6845.9.3.2019.N.F.-B.
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 28 czerwca 2019  14:00
wynik postępowania: Ze względu na zaoferowaną cenę rocznego czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w m. Węgierce gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 20 – bez ustawowego postąpienia minimalnego, które nie może wynosić mniej niż 1 % wysokości ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych oraz uchybienia formalne, przetarg zostaje zakończony wynikiem negatywnym. Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) przetarg na dzierżawę nieruchomości gruntowej – dz. nr 25/1, położonej w m. Giebnia gm. Pakość oraz części nieruchomości gruntowej – dz. nr 3/148, położonej w Pakości przy ul. Inowrocławskiej, zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie złożył pisemnej oferty, nie wpłacając uprzednio wadium w ustalonej wysokości.  

zamówienie na:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Pakość w okresie od 14.07.2019 r. do 13.07.2022 r.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: KIO.271.1.5.2019.MG
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 24 czerwca 2019  11:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" Biuro Regionalne w Bydgoszczy, za cenę: 193.539,00 zł. 

zamówienie na:

Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Pakość w roku szkolnym 2019/2020 na podstawie imiennych biletów miesięcznych

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: KIO.271.1.4.2019.MG
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 17 czerwca 2019  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bydgoszczy Spółka z o.o., ul. Jagiellońska 58, skr. poczt. 21, 85-097 Bydgoszcz, za cenę brutto: 212.000,00 zł 

zamówienie na:

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gminie Pakość

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: KIO.271.1.3.2019.MG
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 29 maja 2019  08:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę, Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński, Olsza 3, 88-300 Mogilno, na kwotę 161.460,37 zł 

zamówienie na:

Informacja w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego informacje dotyczące nieruchomości gruntowych, położonych w Pakości przy ul. Barcińskiej – przeznaczonych do sprzedaży a także nieruchomości gruntowych, położonych w Pakości przy ul. Błonie i ul. Rynek oraz w m. Rycerzewko i Giebnia gm. Pakość – przeznaczonych do wydzierżawienia.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
nr sprawy: KIO.6840.23.5.2019.N.F.-B.
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 25 kwietnia 2019  24:00
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 26 kwietnia 2019 r. Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.  

zamówienie na:

Budowa sieci wodociągowej w gminie Pakość

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: KIO.271.1.1.2019.MG
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 6 marca 2019  10:00
wynik postępowania: Wybrano oferty złożone przez Wykonawców, tj.: na cz. 1- Zakład Instalacji Budowlanych Adam Kalinski, Marian Kalinski s.c., ul. Orłowska 62, 88-100 Inowrocław, na kwotę 16000,00 zł; na cz. 2- Zakład Instalacji Budowlanych Adam Kalinski, Marian Kalinski s.c., ul. Orłowska 62, 88-100 Inowrocław, na kwotę 46000,00 zł; na cz. 3- Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o., ul. Inowrocławska 14 , 88-170 Pakość, na kwotę 39434,29 zł; na cz. 4- Zakład Instalacji Budowlanych Adam Kalinski, Marian Kalinski s.c., ul. Orłowska 62, 88-100 Inowrocław, na kwotę 20000,00 zł; na cz. 5- Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o., ul. Inowrocłwska 14, 88-170 Pakość, na kwotę 27374,27 zł. 

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Szkolnej w Pakości, nieruchomości gruntowej, położonej w m. Wojdal gm. Pakość, nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem magazynowo-składowym, położonej w m. Wielowieś gm. Pakość, nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Myśliwskiej 3 w m. Łącko gm. Pakość oraz nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, położonej przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 36 w Pakości, stanowiących własność Gminy Pakość.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I i III publiczny przetarg pisemny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.15.1.2019.N.F.-B.
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 1 marca 2019  14:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono nabywcę nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość, położonej przy ul. Szkolnej w Pakości, oznaczonej jako dz. nr 50/10 oraz nabywcę nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość, położonej w m. Wojdal gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 86/3. Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) przetarg na sprzedaż: nieruchomości gruntowej – dz. nr 53/25, zabudowanej budynkiem magazynowo-składowym, położonej w m. Wielowieś gm. Pakość; nieruchomości gruntowej – dz. nr 76/20, położonej przy ul. Myśliwskiej 3 w m. Łącko gm. Pakość oraz nieruchomości gruntowej – dz. nr 256, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym nr 36, położonej przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego, zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie złożył pisemnej oferty, nie wpłacając uprzednio wadium w ustalonej wysokości.  

zamówienie na:

najem lokalu użytkowego nr 3, stanowiącego własność Gminy Pakość, położonego przy ul. Inowrocławskiej 12 d w Pakości oraz dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w m. Węgierce gm. Pakość.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg pisemny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6845.1.1.2019.MM
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 22 lutego 2019  14:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono najemcę lokalu użytkowego nr 3 o powierzchni 47,19 m2, stanowiącego własność Gminy Pakość, położonego przy ul. Inowrocławskiej 12d w Pakości, na okres 10 lat, na działce geodezyjnie oznaczonej nr 3/188, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW BY1I/00057468/6. Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.), przetarg na dzierżawę nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie nr 20, o powierzchni ca. 0,2260 ha, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w miejscowości Węgierce, gm. Pakość, zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie złożył pisemnej oferty, nie wpłacając uprzednio wadium w ustalonej wysokości. 

zamówienie na:

Informacja w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego informacje dotyczące pomieszczeń składowych, położonych przy ul. Szkolnej w Pakości, przeznaczonych do wydzierżawienia.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
nr sprawy: KIO.6845.4.2018.MM
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 10 stycznia 2019  24:00
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 11 stycznia 2019r. Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204 z późn. zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.  

Przetargi o pozycjach 1 - 17 (z 17)