Przetargi rozstrzygnięte z 2011 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 26) starsze przetargi »zamówienie na:

Sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę garażami, położonych przy ul. Jankowskiej w Pakości, stanowiących własność Gminy Pakość.

zamawiający: Sprzedajacy: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.11.2.2011.JZ
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 20 grudnia 2011  10:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), przetarg na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę garażami, położonych w Pakości przy ul. Jankowskiej, zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do przetargu, nie wpłacając uprzednio wadium.  

zamówienie na:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w kwocie 2 271 508 zł (słownie: dwa miliony dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset osiem zł 00/100), z przeznaczeniem na refinansowanie inwestycji: „Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: KIO.271.13.2011
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 12 grudnia 2011  09:30
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w kwocie 2 271 508 zł (słownie: dwa miliony dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset osiem zł 00/100), z przeznaczeniem na refinansowanie inwestycji: „Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”, wyłoniono usługodawcę: ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice. Zamówienie udzielono w dniu 20.12.2011r. 

zamówienie na:

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia

zamawiający: Sprzedający i Wydzierżawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
nr sprawy: KIO.6840.6.2011.MJ
wartość: ---------------------
termin składania ofert: 21 listopada 2011  24:00
wynik postępowania: wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży został zdjęty z tablicy ogłoszeń UM w Pakości w dniu 22 listopada 2011r.  

zamówienie na:

Usługi wykonywane w ramach Akcja zima 2011/2012 na terenie miasta i gminy Pakość

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: KIO.271.11.2011
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 9 listopada 2011  09:30
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający . informuje, iż w wyniku prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: „Usługi wykonywane w ramach Akcja Zima 2011/2012 na terenie miasta i gminy Pakość”, wyłoniono Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o., ul. Inowrocławska 14, 88-170 Pakość. Zamówienie udzielono dnia 29.11.2011r 

zamówienie na:

Sprzedaż nieruchomości lokalowych, stanowiących własność Gminy

zamawiający: Sprzedający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: II przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.2.2011.RD
wartość: ----------------------
termin składania ofert: 3 listopada 2011  10:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), przetarg na sprzedaż nieruchomości lokalowych, stanowiących własność Gminy Pakość, położonych w budynku nr 30 w m. Radłowo gm. Pakości, na działce nr 309 o powierzchni 0,1207 ha, zapisanej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych w księdze wieczystej nr KW 35311, zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do przetargu, nie wpłacając uprzednio wadium.  

zamówienie na:

: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia

zamawiający: Sprzedający i Wydzierżawiajacy: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
nr sprawy: KIO.6826.9.1.2011.NF
wartość: ---------------------
termin składania ofert: 17 października 2011  24:00
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia został zdjęty z tablicy ogłoszeń w dniu 18 października 2011r. Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. 

zamówienie na:

Modernizacja drogi gminnej nr 150514C o długości 817 mb położonej na działce nr 4/74, 4/78, 4/80,4/77 w miejscowości Giebnia gm. Pakość.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: KIO.271.9.2011
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 23 września 2011  09:30
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: „Modernizacja drogi gminnej nr 150514C o długości 817 mb położonej na działce nr 4/74, 4/78, 4/80, 4/77 w miejscowości Giebnia gm. Pakość”, wyłoniono Wykonawcę: Drogi i Mosty Henryk Boczek, ul. Pakoska 9, 88-100 Inowrocław. Cena oferty brutto: 237 402,78 zł. Zamówienie udzielono dnia 04.10.2011r. 

zamówienie na:

Dostawa materiałów budowlanych oraz wykonanie usług w celu realizacji inwestycji pod nazwą: Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Radłowskiej w Pakości

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: zapytanie o cenę - informacja o wyniku postępowania
nr sprawy: KIO.10.2011.MJ
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 23 września 2011  09:30
wynik postępowania: Zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego w trybie zapytania cenę , postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: „Dostawa materiałów budowlanych oraz wykonanie usług w celu realizacji inwestycji pod nazwą: Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Radłowskiej w Pakości”, wyłoniono dostawców oraz usługodawców dla poszczególnych części: a), b), d), e) - Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe i Prefabrykacji Betonów KAMAL Sp. z o.o. ul. Inowrocławska 12, 88-170 Pakość , c) -INSTALPAK Stanisław Siembab ul. Mikołaja 25, 88-170 Pakość , f) -Hurtownia Materiałów Budowlanych PAK-BUD Krystian Jastrzembski Rybitwy 25 c, 88-170 Pakość, g),h) - Kopalnia Kruszywa „ LUDKOWO 1” S.C. A.Siembab &K.Gębala Ludkowo 16, 88-170 Pakość, i) - Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowo-Budowlano-Komunalne Ireneusz Reimus ul.Różana 31, 88-170 Pakość, j)- Przedsiębiorstwo Usług i Handlu „KOBRA-TRANS” Zbigniew Gad Jankowo 38, 88-170 Pakość. Zamówienie udzielono dnia 10.10.2011r.  

zamówienie na:

Sprzedaż nieruchomości

zamawiający: Sprzedający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.4.2011.MJ
wartość: ------------------
termin składania ofert: 19 września 2011  10:00
wynik postępowania: W wyniku I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego wyłoniono nabywcę prawa użytkowania wieczystego do działki 2/26 o powierzchni 0,5000 ha, KW 35638, położona w Pakości przy ul. Topolowej, stanowiąca własność Skarbu Państwa użytkowanie wieczyste Gmina Pakość. Natomiast sprzedaż przedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 106/8 o pow. 0,0606 ha, KW nr 23136, ewidencyjnie oznaczonej jako VIa (grunty orne) położona w Pakości, stanowiąca własność Gminy Pakość zakończyła się wynikiem negatywnym z uwagi uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do przetargu na w/w nieruchomość  

zamówienie na:

Sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy

zamawiający: Sprzedający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.7.2011.MJ
wartość: ------------------
termin składania ofert: 5 września 2011  10:00
wynik postępowania: W wyniku I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego wyłoniono nabywcę nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 26/20 o pow. 0,0998 ha, KW nr 23175, położona w Pakości przy ul. Radłowskiej, stanowiącą własność Gminy Pakość. Natomiast sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do działki oznaczonej 4/9 o pow. 2,3800 ha, KW nr 22684, RV i Ps V (rola V klasy bonitacyjnej i pastwisko V klasy bonitacyjnej), położonej w m. Giebnia, gm. Pakość, stanowiącej własność Skarbu Państwa zakończyła się wynikiem negatywnym z uwagi uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do przetargu na w/w nieruchomość 

zamówienie na:

Sprzedaż nieruchomości lokalowych, stanowiących własność Gminy

zamawiający: Sprzedający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.1.2011.RD
wartość: --------------------
termin składania ofert: 23 sierpnia 2011  10:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), przetarg na sprzedaż nieruchomości lokalowych, stanowiących własność Gminy Pakość, położonych w budynku nr 30 w m. Radłowo gm. Pakości, na działce nr 309 o powierzchni 0,1207 ha, zapisanej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych w księdze wieczystej nr KW 35311, zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do przetargu, nie wpłacając..uprzednio..wadium.  

zamówienie na:

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
nr sprawy: KIO.6840.4.2011.MJ
wartość: -----------------------
termin składania ofert: 25 lipca 2011  24:00
wynik postępowania: wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży został zdjęty z tablicy ogłoszeń UM w Pakości w dniu 25 lipca 2011r.  

zamówienie na:

Wzmocnienie oraz naprawa ścian i stropów wraz z remontem elewacji budynków nr 3 i 5 położonych przy ul. Św. Jana w Pakości, stanowiących Wspólnotę Mieszkaniową

zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa św. Jana 3 i 5, 88-170 Pakość
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: WM.1.2011
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 19 lipca 2011  09:30
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: \\\"Wzmocnienie oraz naprawa ścian i stropów wraz z remontem elewacji budynków nr 3 i 5 położonych przy ul. Św. Jana w Pakości, stanowiących Wspólnotę Mieszkaniową wyłoniono Wykonawcę: PPHU EVENTUS Arkadiusz Kaliński, ul. Orłowska 62, 88-100 Inowrocław. Cena brutto: 214 484,48 PLN. Zamówienie udzielono dnia 16.08.2011r. 

zamówienie na:

Sprzedaż składnika majątku ruchomego będącego własnością Urzędu, tj.: samochód ciężarowy VOLVO F16 wraz z naczepą REISCH (zdekompletowany)

zamawiający: Sprzedający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg publiczny na sprzedaż składnika majątku ruchomego
nr sprawy: KIO.271.8.2011.MJ
wartość: -------------------------
termin składania ofert: 30 czerwca 2011  09:30
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania najwyższą cenę zaproponował: PW :\"AG-MIR\" Mirosław Bykowski, Dziarnowo9/1, 88-170 Pakość. Umowa sprzedaży została zawarta w dniu 1 lipca 2011r. 

zamówienie na:

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

zamawiający: Sprzedający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
nr sprawy: KIO.6840.1.3.2011.RD
wartość: -------------------------
termin składania ofert: 27 czerwca 2011  24:00
wynik postępowania: wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży został zdjęty z tablicy ogłoszeń UM w Pakości w dniu 27 czerwca 2011r.  

zamówienie na:

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

zamawiający: Sprzedający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
nr sprawy: KIO.6840.7.2011.MJ
wartość: -------------------------
termin składania ofert: 15 czerwca 2011  24:00
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia został zdjęty z tablicy ogłoszeń UM w Pakości w dniu 16 czerwca 2011r.  

zamówienie na:

Budowa kanalizacji ściekowej z przyłączami dla osiedla przy ulicy Wyszyńskiego i ulic przyległych- etap I

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: KIO.271.7.4.2011
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 15 czerwca 2011  09:30
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: Budowa kanalizacji ściekowej z przyłączami dla osiedla przy ulicy Wyszyńskiego i ulic przyległych- etap I” wyłoniono Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo-Usługowe „pe-gaz 90”, ul. Niezłomnych 1, 88-300 Mogilno. Cena brutto: 774382,71 PLN. DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.07.2011. 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej - ul. Radłowskiej na odcinku od ul. Jankowskiej do ul. Cmentarnej w Pakości

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: KIO.271.6.3.2011
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 16 maja 2011  09:30
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej - ul. Radłowskiej na odcinku od ul. Jankowskiej do ul. Cmentarnej w Pakości” wyłoniono Wykonawcę: Drogi i Mosty Henryk Boczek, ul. Pakoska 9, 88-100 Inowrocław, cena oferty netto: 164411,00 zł, brutto: 202225,53 zł. Termin udzielenia zamówienia: 03.06.2011r. 

zamówienie na:

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia

zamawiający: Sprzedający i Wydzierżawiajacy: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
nr sprawy: KIO.6826.4.2.2011.NF
wartość: ------------------------
termin składania ofert: 28 kwietnia 2011  24:00
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia został zdjęty z tablicy ogłoszeń UM w Pakości w dniu 29 kwietnia 2011r.  

zamówienie na:

Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu w centrum wsi Kościelec gm. Pakość w celu utworzenia miejsca wypoczynku i rekreacji dla lokalnej społeczności.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: KIO.271.5.1.2011
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 28 kwietnia 2011  09:30
wynik postępowania: Zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.:Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu w centrum wsi Kościelec gm. Pakość w celu utworzenia miejsca wypoczynku i rekreacji dla lokalnej społeczności” wyłoniono Wykonawcę: Firma TED-HAL Ogrody Tadeusz Sass, ul. Parkowa 17, 88-140 Gniewkowo . Cena oferty brutto: 429.077,15zł Zamówienia udzielono dnia 25.05.2011r.  

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 26) starsze przetargi »