Przetargi rozstrzygnięte z 2005 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 16 (z 16)zamówienie na:

Dostawę materiałów drogowych na wykonanie zadania pod nazwą: Remont ul. Kwiatowej w Pakości.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60000 euro
termin składania ofert: 22 grudnia 2005
wynik postępowania: Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) Zamawiający wybrał ofertę PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWLANO – MONTAŻOWEGO I PREFABRYJKACJI BETONÓW KAMAL SP. Z O.O. ZAKŁAD PRODUKCYJNY W PAKOŚCI.  

zamówienie na:

Realizację zadania pod nazwą: Usługi wykonywane w ramach "Akcja zima 2005/2006"

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Przetarg niograniczony
nr sprawy:
wartość: Poniżej 60 000 Euro
termin składania ofert: 25 listopada 2005
wynik postępowania: Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez Przedsiębiorswo Usług Gminnych Sp. z o.o., ul. Inowrocławska 12, 88-170 Pakość 

zamówienie na:

realizację zadania pod nazwą: Bankowa obsługa Budżetu Gminy Pakość, na okres 3 lat

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Poniżej 60 000 Euro
termin składania ofert: 14 listopada 2005
wynik postępowania: Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez Bank Spółdzielczy w Pruszczu Pomorskim Oddział w Pakości, ul. Barcińska 14B, 88-170 Pakość. 

zamówienie na:

Realizację zadania pod nazwą: "Pełnobranżowy projekt budowlano - wykonawczy na modernizację przepompowni ścieków przy ul. Barcińskiej wraz z kolektorem tłocznym do miejscowości Piechcin w gminie Barcin".

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Poniżej 60 000 Euro
termin składania ofert: 13 października 2005
wynik postępowania: Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez ZAKŁAD INŻYNIERII WODNO - ŚCIEKOWEJ Zenon Lepionka i Jerzy Hołubiec spółka jawna z Chodzieży 

zamówienie na:

"Remont ul. Polnej i ul. Hankiewicza w Pakości"

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Poniżej 60 000 Euro
termin składania ofert: 26 września 2005
wynik postępowania: Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) Zamawiający wybrał ofertę PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWLANO – MONTAŻOWEGO I PREFABRYJKACJI BETONÓW KAMAL SP. Z O.O. ZAKŁAD PRODUKCYJNY W PAKOŚCI. 

zamówienie na:

przebudowę przepompowni ścieków przy ul. Jankowskiej, budowę rurociągu tłocznego oraz kolektorów ścieków z przykanalikami i przyłączami wraz z odbudową drogi w ciągu ul. Lipowej w miejscowości Pakość

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Powyżej 60 000 Euro
termin składania ofert: 22 września 2005
wynik postępowania: Zamawiający wybrał ofertę wspólną, złożoną przez: Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o. ul. Inowrocławska 12, 88-170 Pakość oraz Zakład Ogólnobudowlany Wielobranżowy Franciszek Żak ul. Ogrodowa 12, 88-153 Kruszwica 

zamówienie na:

III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 3/148 o pow. 664 m kw

zamawiający: Burmistrz Pakości
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: ---
termin składania ofert: 12 lipca 2005
wynik postępowania: Postępowanie przetargowe wygrał Pan Tomczak Marek z Pakości 

zamówienie na:

modernizację drogi gminnej, dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami: Rybitwy - Tuczno

zamawiający: Urząd Miejski w Pakości
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Poniżej 60 000 Euro
termin składania ofert: 4 lipca 2005
wynik postępowania: Postępowanie przetargowe wygrało Przedsiębiorstwo Drogi i Mosty Henryk Boczek z Inowrocławia 

zamówienie na:

Przebudowę swietlicy gminnej na budynek mieszkalny - socjalny w miejscowości Węgierce, gm. Pakość.

zamawiający: Urząd Miejski w Pakości
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Poniżej 60 000 Euro
termin składania ofert: 17 czerwca 2005
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Usług Gminnych, ul. Inowrocławska 12, 88-170 Pakość. 

zamówienie na:

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gminy, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w Pakości

zamawiający: Burmistrz Pakości
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: ----
termin składania ofert: 9 czerwca 2005
wynik postępowania: Obydwie nieruchomości zostały zakupione przez Spółkę Jawną ZAPTECH Sobański Grzegorz. Nieruchomość 3/167 za cenę 1.110 zł; nieruchomość 3/168 za cenę 41.930 zł 

zamówienie na:

II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w Pakości: -nieruchomości -zaprasza do składania ofert z podaniem ceny, na nabycie w drodze rokowania po dwóch bezskutecznych przetargach nieruchomości zabudowanej

zamawiający: Burmistrz Pakości
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy:
wartość: ---
termin składania ofert: 25 maja 2005
wynik postępowania: Przetarg został rozstrzygnięty, lecz nabywca złożył pisemną rezygnację z zakupu nieruchomości 3/148. Wniesione wadium przepadło na rzecz Gminy. Postępowanie przetargowe zostanie wznowione. 

zamówienie na:

Usługi transportowe

zamawiający: Urząd Miejski w Pakości
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Poniżej 60000 Euro
termin składania ofert: 28 kwietnia 2005
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożył Pan Ireneusz Reimus – właściciel Przedsiębiorstwa Usługowo – Transportowo – Budowlano – Komunalnego, ul. Różana 31, 88-170 Pakość 

zamówienie na:

Remont cząstkowy nawierzchni dróg, ulic i chodników na terenie miasta i gminy Pakość

zamawiający: Urząd Miejski w Pakości
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Poniżej 60.000 Euro
termin składania ofert: 14 kwietnia 2005
wynik postępowania: Przeprowadzoną procedurę przetargową wygrał ZAKŁAD USŁUG DROGOWYCH Marek Smorczyński, Olsza 3, 88-300 Mogilno 

zamówienie na:

Sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Inowrocławskiej w Pakości; 2 lokali użytkowych przy ul. Świętego Jana w Pakości; do składania ofert na nabycie w drodze rokowania po dwóch bezskutecznych przetargach nieruchomości niezabudowanych położonych w Łącku

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy:
wartość: ---
termin składania ofert: 5 kwietnia 2005
wynik postępowania: Nieruchomość gruntową oznaczoną nr 3/169 o pow. 153 m kw, stanowiącą własność Skarbu Państwa, wieczyste użytkowanie gminy, położoną przy ul. Inowrocławskiej w Pakości nabyła ENEA o/Bydgoszcz za kwotę 2.950 zł z doliczeniem podatku VAT w wysokości 22%. Nieruchomość oznaczona nr 3/148 o pow. 664 m kw zabudowana budynkiem parterowym o pow.46,97 m kw położona przy ul. Inowrocławskiej 18 w Pakości nie została sprzedana. Lokal użytkowy nr 5, po byłej zlewni mleka o pow. 92,47 m kw składający się z trzech pomieszczeń, usytuowany na parterze, położony na działce nr 197/3, o pow.515 m kw nabył Niepubliczny Zakład Rehabilitacji w Pakości za łączną kwotę 15.453 zł. Lokal użytkowy nr 6, po byłej zlewni mleka o pow. 45,23 m kw, składający się z dwóch pomieszczeń, stanowiący przybudówkę do budynku mieszkalnego na działce nr 197/3 o pow. 515 m kw nie został sprzedany. 

zamówienie na:

Utrzymywanie czystości na ulicach, placach i chodnikach miasta Pakość

zamawiający: Urząd Miejski w Pakości
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Poniżej 60 000 Euro
termin składania ofert: 17 lutego 2005
wynik postępowania: Postępowanie wygrało Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o., ul. Inowrocławska 12, 88-170 Pakość 

zamówienie na:

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu przypadającego dla zbywanych lokali; II przetarg publiczny ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych

zamawiający: Burmistrz Pakości
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy:
wartość: ---
termin składania ofert: 15 lutego 2005
wynik postępowania: Nieruchomość lokalową nr 1 we wsi Wielowieś nabył mieszkaniec gminy Pakość za łączną kwotę 13 500 zł. Pozostałe nieruchomości nie zostały sprzedane. 

Przetargi o pozycjach 1 - 16 (z 16)