Przetargi rozstrzygnięte z 2004 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 16 (z 16)zamówienie na:

Usługi wykonywane w ramach Akcja zima 2004/2005

zamawiający: Urząd Miejski w Pakości
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Poniżej 60 000 Euro
termin składania ofert: 13 grudnia 2004
wynik postępowania: Postępowanie przetargowe wygrało Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o., ul. Inowrocławska 12, Pakość 

zamówienie na:

Dostawę kostki szarej i obrzeży I gatunku na realizację remontu chodników przy ulicach: Rynek, Szeroka i Św. Jana

zamawiający: Urząd Miejski w Pakości
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Poniżej 60 000 Euro
termin składania ofert: 29 listopada 2004
wynik postępowania: Postępowanie przetargowe wygrało Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe i Prefabrykacji Betonów „KAMAL” Sp. z o.o., Zakład Nr 4 w Pakości, ul. Inowrocławska 12, 88-170 Pakość 

zamówienie na:

na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych we wsi Łącko gm. Pakość

zamawiający: Burmistrz Pakości
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy:
wartość: ---
termin składania ofert: 12 listopada 2004
wynik postępowania: Nieruchomość gruntową nr 113/5 zakupił Pan Mirosław Flinik. Pozostałe nieruchomości nie zostały sprzedane 

zamówienie na:

Udzielenie i obsługę kredytu krótkoterminowego, złotowego na dofinansowanie inwestycji

zamawiający: Urząd Miejski w Pakości
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Poniżej 60.000 Euro
termin składania ofert: 5 listopada 2004
wynik postępowania: Procedurę przetargową wygrał Bank Ochrony Środowiska Oddział w Bydgoszczy, ul. Bernardyńska 13, 85-950 Bydgoszcz 

zamówienie na:

Sprzedaż niezabudowanej nieruchomość gruntowej oznaczonej geodezyjnie nr 4/81 o pow. 1.7015 ha, KW Nr 23081, bez uzbrojenia działki, dojazd do działki dobry, bez obciążeń i ograniczeń hipotecznych

zamawiający: Burmistrz Pakości
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy:
wartość: ---
termin składania ofert: 28 września 2004
wynik postępowania: Przetarg wygrała firma POLO Market Sp. z o.o., Giebnia, 88-170 Pakość 

zamówienie na:

Budowę sieci wodociągowej z przyłączami w Kościelcu, gm. Pakość

zamawiający: Urząd Miejski w Pakości
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Poniżej 60000 Euro
termin składania ofert: 25 sierpnia 2004
wynik postępowania: Postępowanie wygrało Przedsiębiorstwo Usług Gminnych, ul. Inowrocławska 12, Pakość 

zamówienie na:

Udzielenie i obsługę kredytu pomostowego, długoterminowego, złotowego na dofinansowanie inwestycji

zamawiający: Urząd Miejski w Pakości
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Powyżej 60 000 Euro
termin składania ofert: 23 sierpnia 2004
wynik postępowania: Procedurę przetargową wygrał Bank Ochrony Środowiska Oddział w Bydgoszczy, ul. Bernardyńska 13, 85-950 Bydgoszcz. Zaoferowane warunki : oprocentowanie w wysokości: WIBOR 3M + marża 0,30 p.p. oraz jednorazowa prowizja bankowa w wysokości 0,05 % kredytu 

zamówienie na:

Udzielenie i obsługę kredytu krótkoterminowego złotowego na finansowanie inwestycji.

zamawiający: Urząd Miejski Pakość
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Poniżej 60000 Euro
termin składania ofert: 20 lipca 2004
wynik postępowania: Przetarg wygrał Bank Spółdzielczy w Pruszczu Pomorskim Oddział w Pakości, ul. Barcińska 14b, Pakość 

zamówienie na:

Remont pomieszczeń socjalnych sali gimnastycznej Gimnazjum w Pakości.

zamawiający: Urząd Miejski w Pakości
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Poniżej 60000 Euro
termin składania ofert: 15 lipca 2004
wynik postępowania: Przetarg wygrał Zakład Ogólnobudowlany Bronisław Dudek, ul. Jankowska 22/1, Pakość 

zamówienie na:

Remont pokrycia dachowego na Szkole Podstawowej w Kościelcu, gm. Pakość

zamawiający: Urząd Miejski w Pakości
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60000 Euro
termin składania ofert: 14 lipca 2004
wynik postępowania: Przetarg wygrała firma INTALPAK Stanisław Siembab z Pakości 

zamówienie na:

Dostawa kostki szarej "6" - 700 m.kw. i obrzeży "8" - 300 m.kw. na wykonanie remontu ul. Mieleńskiej

zamawiający: Urząd Miejski w Pakości
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60000 Euro
termin składania ofert: 14 lipca 2004
wynik postępowania: Przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe i Prefabrykacji Betonów KAMAL Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny w Pakości 

zamówienie na:

Dostawy materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania remontu stacji uzdatniania wody pitnej

zamawiający: Urząd Miejski w Pakości
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: ---
termin składania ofert: 31 maja 2004
wynik postępowania: Przetarg wygrała firma HYDROTERM Krzysztof Chudy z Bydgoszczy 

zamówienie na:

Dostawę i sprzedaż kostki brukowej i krawężników I gatunku na wykonanie remontu ul. Mieleńskiej

zamawiający: Urząd Miejski w Pakości
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: ---
termin składania ofert: 10 maja 2004
wynik postępowania: Postępowanie wygrało Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe i Prefabrykacji Betonów KAMAL Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny w Pakości 

zamówienie na:

Usługi wykonane ciągnikiem rolniczym, obejmujące: transport, koszenie, podlewanie zieleni miejskiej, wykonywanie oprysków, orki, prace agregatem rolniczym, bronowanie.

zamawiający: Urząd Miejski w Pakości
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO
nr sprawy:
wartość: -
termin składania ofert: 14 kwietnia 2004
wynik postępowania: Przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe Ireneusz Reimus 

zamówienie na:

Remont cząstkowy nawierzchni dróg, ulic, placów, chodników na terenie miasta i gminy Pakość.

zamawiający: Urząd Miejski w Pakości
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 30 000 Euro.
nr sprawy:
wartość: -
termin składania ofert: 5 kwietnia 2004
wynik postępowania: Przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych INODROG Sp. z o.o. w Inowrocławiu 

zamówienie na:

Remont bieżący budynków mieszkalnych, stanowiących mieszkaniowy zasób gminy.

zamawiający: Urząd Miejski w Pakości
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 30 000 Euro.
nr sprawy:
wartość: -
termin składania ofert: 5 kwietnia 2004
wynik postępowania: Przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Usług Gminnych w Pakości 

Przetargi o pozycjach 1 - 16 (z 16)