Obwieszczenia

« nowsze obwieszczenia Obwieszczenia o pozycjach 21 - 40 (z 45) starsze obwieszczenia »Obwieszczenie Wojewody Kujawsko- Pomorskiego

26.09.2019

o wydaniu decyzji- zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: 'Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość- Strzelno od km 0+005 do km 21+910'Obwieszczenie Wojewody Kujawsko- Pomorskiego

10.09.2019

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska- Inowrocław na odcinku od km 59+025,64 do km 59+821,19 polegającej na budowie drogi dla rowerówObwieszczenie Wojewody Kujawsko- Pomorskiego

16.05.2019

o wydaniu decyzji dla inwestycji polegającej na 'Budowie dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Jasiniec- Pątnów'Obwieszczenie Burmistrza Pakości

28.03.2019

O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PAKOŚĆObwieszczenie Wojewody Kujawsko- Pomorskiego

05.10.2018

'Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość- Strzelno od km 0+005 do km 21+910'Obwieszczenie Wojewody Kujawsko- Pomorskiego

24.07.2018

'Budowa linii 400 kV Pątnów- Jasiniec- Grudziądz'Obwieszczenie Wojewody Kujawsko- Pomorskiego

06.07.2018

29 czerwca 2018r.OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

11.04.2018

ws. realizacji inwestycji drogowej dla zadania pn. 'Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość-Strzelno'Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju

01.03.2018

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju utrzymującą w mocy decyzję Wojewody K-P w sprawie inwestycji: Budowa linii 400kV Pątnów-Jasiniec-GrudziądzObwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

30.01.2018

wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę w ramach inwestycji: Budowa linii 400kV Pątnów-Jasiniec-GrudziądzObwieszczenie Wojewody Kujawsko- Pomorskiego

10.01.2018

ws. wydania decyzji o pozwoleniu na budowę linii 400 kV Pątnów- Jasiniec- GrudziącObwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

01.12.2017

pozwolenie na budowę dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kVOBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO WGLĄDU PROJEKTU 'PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY PAKOŚĆ NA LATA 2017-2020 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2024'

12.10.2017

OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO WGLĄDU PROJEKTU 'PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY PAKOŚĆ NA LATA 2017-2020 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2024'Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

03.10.2017

ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowejObwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

26.09.2017

przedłużenie terminu zakończenia postępowania - realizacja inwestycji drogowejOBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

14.08.2017

Wszczęcie postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowejOBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

10.08.2017

Wszczęcie postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej« nowsze obwieszczenia Obwieszczenia o pozycjach 21 - 40 (z 45) starsze obwieszczenia »